” Doa Harian Ramadhan “

” Doa Harian Ramadhan ”

Doa hari – 1
Yaa Allah! Jadikanlah puasaku sebagai puasa orang-orang yang benar-benar
berpuasa. Dan ibadah malamku sebagai ibadah orang-orang yang benar-benar
melakukan ibadah malam. Dan jagalah aku dan tidurnya orang-orang yang lalai.
Hapuskanlah dosaku … Wahai Tuhan sekalian alam!! Dan ampunilah aku, Wahai
Pengampun para pembuat dosa.

Doa hari – 2
Yaa Allah! Dekatkanlah aku kepada kenidloan-MU dan jauhkanlah aku dan kemurkaan
serta balasan-MU. Berilah aku kemampuan untuk membaca ayat-ayat-MU dengan
rahmat-MU, Wahai Maha Pengasih dad semua Pengasih!!

Doa hari – 3
Yaa Allah! Benikanlah aku nizki akal dan kewaspadaan. dan jauhkanlah aku dari
kebodohan dan kesesatan. Sediakanlah bagian untukku dari segala kebaikan yang
KAU turunkan, demi kemurahan-MU, Wahai dzat Yang Maha Dermawan dari semua
dermawan!

Doa hari – 4
Yaa Allah! Berikanlah kekuatan kepadaku, untuk menegakkan perintah-perintah-MU,
dan berilah aku manisnya bendzikin mengingat-MU. Berilah aku kekuatan untuk
menunaikan syukur kepada-MU, dengan kemuliaan- MU. Dan jagalah aku dengan
penjagaan-MU dan perlindungan-MU, Wahai dzat Yang Maha Melihat.

Doa hari – 5
Yaa Allah! Jadikanlah aku diantara orang-orang yang memohon ampunan, dan
jadikanlah aku sebagai hamba-MU yang sholeh dan setia serta jadikanlah aku
diantara Auliya’- MU yang dekat disisi-MU, dengan kelembutan-MU, Wahai dzat Yang
Maha Pengasih di antara semua pengasih.

Doa hari – 6
Yaa Allah! Janganlah Engkau hinakan aku karena perbuatan maksiat terhadap-MU,
dan janganlah Engkau pukul aku dengan cambuk balasan-MU. Jauhkanlah aku dari
hal-hal yang dapat menyebabkan kemurkaan-MU, dengan anugerah dan bantuan-MU,
Wahai puncak keinginan orang-orang yang berkeinginan!

Doa hari – 7
Yaa Allah! Bantulah aku untuk melaksanakan puasanya, dan ibadah malamnya.
Jauhkanlah aku dari kelalaian dan dosa-dosanya. Dan berikanlah aku dzikir berupa
dzikir mengingat-MU secara berkesinambungan, dengan Taufiq- MU, Wahai Pemberi
Petunjuk orang-onang yang sesat.

Doa hari – 8
Yaa Allah! Berilah aku rizki berupa kasih sayang tenhadap anak-anak yatim dan
pemberian makan, serta penyebaran salam, dan pergaulan dengan orang-onang mulia,
dengan kemuliaan-MU, Wahai tempat berlindung bagi orang-orang yang berharap.

Doa hari – 9
Yaa Allah! Sediakanlah untukku sebagian dri rahmat-MU yang luas, dan beriknalah
aku petunjuik kepada ajaran- ajaran-MU yang terang, dan bimbinglah aku menuju
kepada kerelaan-MU yang penuh dengan kecintaan-MU, Wahai harapan orang-orang
yang rindu.

Doa hari – 10
Yaa Allah! Jadikanlah aku diantara orang-orang yang bertawakkal kepada-Mu, dan
jadikanlah aku diantara orang- orang yang menang disisi-MU, dan jadikanlah aku
diantara orang-orang yang dekat kepada-MU dengan ihsan-MIU, Wahai Tujuan
orang-orang yang memohon.

Doa hari – 11
Yaa Allah! Tanamkanlah dalam diniku kecintaan kepada perbuatan baik, dan
tanamkanlah dalam diniku kebencian terhadap kemaksiatan dan kefasikan.
Jauhkanlah dariku kemurkaan-MU dan api neraka dengan pertolongan-MU, Wahai
Penolong orang-orang yang meminta pertolongan.

Doa hari – 12
Yaa Allah! Hiasilah diriku dengan penutup dan kesucian. Tutupilah diriku dengan
pakaian qana’ah dan kerelaan. Tempatkanlah aku di atas jalan keadilan dan sikap
tulus. Amankanlah diniku dari setiap yang aku takuti dengan penjagaan-MU, Wahai
penjaga orang-orang yang takut.

Doa hari – 13
Yaa Allah! Sucikanlah diriku dari kekotoran dan kejelekan. Berilah kesabaran
padaku untuk menenima segala ketentuan. Dan berilah kemampuan kepadaku untuk
bertaqwa, dan bergaul dengan orang-orang yang baik dengan bantuan-MU,Wahai
Dambaan orang-orang miskin.

Doa hari – 14
Yaa Allah! Janganlah.Engkau hukum aku, karena kekeliruan yang kulakukan. Dan
ampunilah aku dari kesalahan-kesalahan dan kebodohan. Janganlah Engkau jadikan
diriku sebagai sasaran bala’ dan malapetaka dengan kemualian-MU, Wahai Kemulian
kaum Muslimin.

Doa hari – 15
Yaa Allah! Berilah aku rizki berupa ketaatan orang-orang yang khusyu’. Dan
lapangkanlah dadaku dengan taubatnya orang-orang yang menyesal, dengan
keamanan-MU, Wahai Keamanan untuk orang-orang yang takut.

Doa hari – 16
Yaa Allah! Berilah aku kemampuan untuk hidup sebagaimana kehidupan orang-orang
yang baik. Dan jauhkanlah aku dari kehidupan bersama orang-orang yang jahat. Dan
naungilah aku dengan rahmat-MU hingga sampai kepada alam akhirat. Demi
ketuhanan-MU Wahai Tuhan seru sekalian alam.

Doa hari – 17
Yaa Allah! Tunjukkanlah aku kepada amal kebajikan dan penuhilah hajat serta
cita-cita-ku. Wahai Yang Maha Mengetahui keperluan, tanpa pengungkapan
permohonan. Wahai Yang Maha Mengetahui segala yang ada didalam hati seluruh isi
alam. Sholawat atas Mohammad dan keluarganya yang suci.

Doa hari – 18
Yaa Allah! Sedarkanlah aku akan berkah-berkah yang terdapat di saat saharnya.
Dan sinarilah hatiku dengan terang cahayanya dan bimbinglah aku dan seluruh
anggota tubuhku untuk dapat mengikufi ajaran-ajarannya, Demi cahaya-Mu Wahai
Penerang hati para arifin.

Doa hari – 19
Yaa Allah! Penuhilah bagianku dengan berkah-berkahnya, dan mudahkanlah jalanku
menuju kebaikan-kebaikannya. Janganlah Kau jauhkan aku dari ketertedmaan
kebaikan- kebaikannya, Wahai Pembed petunjuk kepada kebenaran yang terang.

Doa hari – 20
Yaa Allah! Bukakanlah bagiku pintu-pintu sorga dan tutupkanlah bagiku
pintu-pintu neraka, dan berikanlah kemampuan padaku untuk membaca Al-Quran Wahai
Penurun ketenangan di dalam hati orang-orang Mu’min.

Doa hari – 21
Yaa Allah! benilah aku petunjuk menuju kepada kenidloan- MU. Dan janganlah
Engkau bed jalan kepada setan untuk menguasaiku. Jadikanlah sorga bagiku sebagai
tempat tinggal dan peristirahatan, Wahai Pemenuh keperluan orang-orang yang
meminta.

Doa hari – 22
Yaa Allah! Bukakanlah bagiku pintu-pintu karunia-MU, turunkan untukku
berkah-berkahmu. Berilah kemampuan untukku kepada penyebab-penyebab
keridloan-MU, dan tempatkanlah aku di dalam sorga-MU yang luas, Wahai Penjawab
doa orang-orang yang dalam kesempitan.

Doa hari – 23
Yaa Allah! Sucikanlah aku dari dosa-dosa, dan bersihkanlah diriku dari segala
aib. Tanamkanlah ketaqwaan di dalam hatiku, Wahai Penghapus kesalahan
onang-orang yang berdosa.

Doa hari – 24
Yaa Allah! Aku memohon kepada-MU hal-hal yang mendatangkan keridloan-MU, dan aku
berlindung dengan- MU dan hal-hal yang mendatangkan kemarahan-MU, dan aku
memohon kepada-MU kemampuan untuk mentaati-MU serta menghindani kemaksiatan
tenhadap-MU, Wahai Pemberi para peminta.

Doa hari – 25
Yaa Allah! Jadikanlah aku orang-.orang yang mencintai Auliya-MU dan memusuhi
musuh-musuh MU. Jadikanlah aku pengikut sunnah-sunnah penutup Nabi-MU, Wahai
Penjaga hati para Nabi.

Doa hari – 26
Yaa Allah! Jadikanlah usahaku sebagai usaha yang disyukuri, dan dosa-dosaku
diampuni, amal perbuatan ku diterima, dan seluruh aibku ditutupi, Wahai Maha
Pendengar dan semua yang mendengar.

Doa hari – 27
Yaa Allah! Rizkikanlah kepadaku keutamaan Lailatul Qadr, dan ubahlah
perkara-perkaraku yang sulit menjadi mudah. Terimalah permintaan maafku, dan
hapuskanlah dosa dan keslahanku, Wahai Yang Maha Penyayang terhadap
hamba-hambanya yang sholeh.

Doa hari – 28
Yaa Allah! Penuhkanlah hidupku dengan amalan-amalan Sunnah, dan muliakanlah aku
dengan terkabulnya semua permintaan. Dekatkanlah perantaraanku kepada-MU
diantara semua perantara, Wahai Yang tidak tersibukkan oleh permintaan
orang-orang yang meminta.

Doa hari – 29
Yaa Allah! Liputilah aku dengan rabmat dan benikanlah kepadaku Taufiq dan
penjagaan. Sucikanlah hatiku dan noda-noda fitnah wahai pengasih terhadap hamba-
hambaNYA yang Mu’min.

Doa hari – 30
Yaa Allah! Jadikanlah puasaku disertai dengan syukur dan penerima di atas jalan
keridloan-MU dan keridloan Rasul. Cabang-cabangnya kokoh dan kuat berkat
pokok-pokoknya, Demi kenabian Mohammad dan keluarganya yang suci, dan segala
puji bagi Allah Tuhan sekalian alam.

Advertisements

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s